miercuri, 12 aprilie 2017

Calendar bacalaureat 2017

MEDITAȚII ONLINE LA LIMBA ROMÂNĂ

CALENDARUL 

examenului de bacalaureat naţional - 2017  


Sesiunea iunie-iulie 2017

22 - 26 mai 2017
Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
26 mai 2017
Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a / a XIII-a
6 - 7 iunie 2017
Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
8 - 9 iunie 2017
Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
9, 12 - 13 iunie 2017
Evaluarea competenţelor digitale - proba D
14 - 16 iunie 2017
Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C
26 iunie 2017
Limba şi literatura română - proba Ea) - probă scrisă
27 iunie 2017
Limba şi literatura maternă - proba Eb) - probă scrisă
28 iunie 2017
Proba obligatorie a profilului - proba Ec) - probă scrisă
30 iunie 2017
Proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - probă scrisă
5 iulie 2017
Afişarea rezultatelor (până la ora 16:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 - 20:00)
6 - 9 iulie 2017
Rezolvarea contestaţiilor
10 iulie 2017
Afişarea rezultatelor finale


Sesiunea august-septembrie 2017

11 - 14 iulie 2017
Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
27 iulie 2017
Înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe
21 august 2017
Limba şi literatura română – proba Ea) - probă scrisă
22 august 2017
Limba şi literatura maternă – proba Eb) - probă scrisă
23 august 2017
Proba obligatorie a profilului – proba Ec) - probă scrisă
24 august 2017
Proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - probă scrisă
25, 28 august 2017
Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
28 august 2017
Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
29-30 august 2017
Evaluarea competenţelor digitale - proba D
30-31 august 2017
Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C
1 septembrie 2017
Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 - 20:00)
2 - 5 septembrie 2017
Rezolvarea contestaţiilor
6 septembrie 2017
Afişarea rezultatelor finale

NOTĂ: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba în situaţii excepţionale prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice, de evaluare a lucrările scrise ori de afişare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afişare a rezultatelor.

Calendarul evaluării naționale pentru clasa a VIII-a, 2016-2017

MEDITAȚII ONLINE LA LIMBA ROMÂNĂ

CALENDARUL 
de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2016-2017


DATA ACTIVITATEA
7 - 9 iunie 2017              Înscrierea la evaluarea naţională
 9 iunie 2017 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
19 iunie 2017 Limba şi literatura română - probă scrisă
21 iunie 2017 Matematica - probă scrisă
22 iunie 2017 Limba şi literatura maternă - probă scrisă 
26 iunie 2017  Afişarea rezultatelor (până la ora 16) 
26 iunie 2017 Depunerea contestaţiilor (orele 16 - 20)
27-29 iunie 2017 Rezolvarea contestaţiilor
30 iunie 2017 Afişarea rezultatelor finale după contestaţii

Calendarul evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, 2016-2017

MEDITAȚII ONLINE LA LIMBA ROMÂNĂ

CALENDARUL 
de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a 
în anul școlar 2016—2017


1. Evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a — EN II: 
 • Scris — Limba română — 10 aprilie 2017 
 • Scris — Limba maternă — 10 aprilie 2017 
 • Citit — Limba română — 11 aprilie 2017 
 • Citit — Limba maternă — 11 aprilie 2017 
 • Matematică — 12 aprilie 2017 
 • Scris-citit — Limba română pentru minoritățile naționale — 13 aprilie 2017 
2. Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a- EN IV:
 
 • Limba română — 3 mai 2017 
 • Matematică — 4 mai 2017 
 • Limba maternă — 5 mai 2017 
3. Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a VI-a — EN VI: 
 • Limbă și comunicare — 10 mai 2017 
 • Matematică și Științe ale naturii — 11 mai 2017

miercuri, 27 mai 2015

Evaluarea naţională 2015 - calendar

TESTE ON-LINE PENTRU EXAMENE ŞI CONCURSURICALENDARUL DE DESFĂŞURARE 

A EVALUĂRII NAŢIONALE PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A
ÎN ANUL ŞCOLAR 2014-2015
         13 iunie 2015         Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
         15-17 iunie 2015    Înscrierea la Evaluarea Naţională
         22 iunie 2015         Limba şi literatura română - probă scrisă
         23 iunie 2015         Limba şi literatura maternă - probă scrisă
         24 iunie 2015         Matematica - probă scrisă
         26 iunie 2015         Afişarea rezultatelor (până la ora 16)
         26 iunie 2015         Depunerea contestaţiilor (orele 16 - 20)
         27 -29 iunie 2015   Rezolvarea contestaţiilor
         30 iunie 2015         Afişarea rezultatelor finale după contestaţii